Amalie Leonora - Billeder
Ialt har vi taget 20 digitale fotos af Amalie Leonora og10 digitale af blomsterne på hendes sted på fællesgraven på Gladsaxe Kirkegård. Endvidere er der taget 19 papirbilleder fordelt på Amalie Leonora, begravelsen og gravstedet. Flere af billederne - især dem af gravstedet - er dubletter, hvorfor ikke alle er med. Herudover har vi et par kiks, hvor jeg holder hånden op og dækker hendes ansigt, netop i det øjeblik, hvor billedet er taget, disse er heller ikke medtaget.
Resten af billederne har vi valgt at lægge ud på siden, da det for os har været af stor betydning, at vi har kunnet finde billeder af børn, som er født døde. Det, at vi fik syn for, at de andre også så ud som Amalie Leonora, havde stor betydning, idet det jo gudskelov er de færreste, som har oplevet at se et dødfødt barn.
Se billeder
Graviditeten
Fødslen
Links
Tiden efter
Sorg
Forsiden